BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİBİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ
SİTE HARİTASISİTE HARİTASIENGLISHENGLISH
LİNKLER

HABER & DUYURULAR

2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2012 tarihinde yapılacaktır.

GÜNDEM:
2011 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi
1-Açılış, Başkanlık Divanı'nın seçilmesi ve Toplantı Tutanağı'nı imzalaması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
2-2011 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3-2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
4-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçi'lerin 2011 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,
5-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması çerçevesinde şirketin 'kar payı dağıtım politikaları' ve 'şirket bilgilendirme politikaları' hakkında bilgi verilmesi,
6-Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir k r elde etmemesi nedeniyle hissedarlara temettü dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararının onaya sunulması,
7-Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'nin , Denetçi'nin ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nce belirlenen bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi, görev sürelerinin tespiti, ödenecek ücretler ve huzur hakkı konusunda karar alınması,
8-Mevcut Genel Müdür'ün istifası ile boşalan göreve ilişkin yeni atamanın Yönetim Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucu seçileceğinin Genel Kurulun bilgisine sunulması,
9-Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Bağımsız denetim şirketi olarak Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçiminin onaya sunulması,
10-Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Sermaye Piyasası Kurulu 'nun Seri IV, NO:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğine uyum gereğince Esas Sözleşme'nin   Madde 14.( Yönetim Kurulu ve Görev Süresi ),Madde 17.(Özellik Arz eden Kararlar), Madde 31.( İlanlar ), no'lu maddelerin tadillerinin  onaya sunulması
11-Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2011 yılında dolması sebebi ile kayıtlı sermaye tavanının aynı tutarda olmak  üzere 5 yıl daha uzatılmasının  onaya sunulması.
12-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması çerçevesinde şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için 'ücret politikası' hakkında bilgi verilmesi,
13-Dilek ve kapanış.
 EK AÇIKLAMALAR:
Şirket yönetim kurulu bugün şirket merkezinde yapılan toplantıda aşağıda yazılan hususları karar altına almışlardır.

1- Şirketimizin ''A'' Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinin aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 30 Mart 2012 Cuma günü saat: 15:00'da Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak no:38 Kat:3 Ofis: 6 Üsküdar / İSTANBUL adresinde toplanmalarına,

2- Şirketimizin 2011 yılı Olağan genel kurul toplantısının 30 Mart 2012 Cuma günü saat: 15:30'da Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak no:38 Kat:3 Ofis : 6 Üsküdar / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına,

3- Belirtilen toplantıların yapılıp neticelendirilmesi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Esas Sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca tüm iş, işlem, ilan ve tebligatların tamamlanmasına oy birliği ile karar verildi.


29.02.2012

İstanbul Menkul Kıymetler BorsasıSermaye Piyasası KuruluGayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği
Copyright © 2024, İdealist GYO
« İletişim Bilgileri | Site Haritası »
Tasarım & Yazılım: Birtek Bilişim SistemleriTasarım 
&     
Yazılım