BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİBİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ
SİTE HARİTASISİTE HARİTASIENGLISHENGLISH
LİNKLER

HABER & DUYURULAR

2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantımız Yapıldı ...

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
MADDE 1 : Toplantı divan başkanlığı için İbrahim Ekşi ,oy toplama memurluğu için İmdat  Ekşi,katiplik için Süleyman Ekşi aday gösterildi ve ittifakla seçilmelerine karar verildi.Toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine ittifakla karar verildi.
MADDE 2 : 2011 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu,toplantıda hazır bulunan Denetçi Ali Hastürk 'ün denetçi raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetim raporları okundu ve müzakere edildi.Yapılan oylama sonucunda,ittifakla kabul edildi.
MADDE 3 : 2011 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2011 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile kabul edildi.
MADDE 4 : Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ittifakla ibra edildi.Yönetim Kurulu kendi ibralarında oy kullanmadı.
MADDE 5: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması çerçevesinde şirketin "Kar Dağıtım Politikası" okundu.Yapılan oylama sonucunda ittifakla karar verildi.Ayrıca "Şirket Bilgilendirme Politikası" da Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
MADDE 6 : Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden VUK esaslarına göre herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle hissedarlara temettü dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı okundu.müzakere edildi ve 2011 yılı mali zararın geçmiş yıl zararları hesabında bırakılmasına,ittifakla karar verildi.
MADDE 7 : A ) Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere ;
1.Küçük Çamlıca Mah.Başak Çıkmazı No:10E/1 adresinde mukim,38183021130 T.C.Kimlik No'lu İbrahim Ekşi
2.Küçük Çamlıca Mah.Başak Çıkmazı No:10A/1 adresinde mukim,38186021076 T.C.Kimlik No'lu İmdat Ekşi
3.Küçük Çamlıca Mah.Başak Çıkmazı No:10B/1 adresinde mukim,38165021714 T.C.Kimlik No'lu Süleyman Ekşi
4.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Esenevler Mah.Bala Sok.No:1/11 Ümraniye/İstanbul adresinde mukim, 24388759398 T.C.Kimlik No'lu Ferit Yağan  
5.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Koşuyolu Mah.Koşuyolu Cad.No:154 D:21 Kadiköy/İstanbul adresinde mukim, 22367159016 T.C.Kimlik No'lu Uğur Özdemir'in  seçilmelerine,Yönetim Kurulu Üyelerine Net 500,00 TL , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Net 300,00 TL ücret ödenmesine ve bu sürenin sonunda herhangi bir nedenle Genel Kurul'un gecikmesi halinde Genel Kurul toplanıp yeni üyelerin seçimine kadar mevcut üyelerin görev ve yetkilerinin devamına ittifakla karar verildi.
B ) Şirket Yönetim Kurulu tarafından 3 yıl süreyle Denetçilik görevini yapmak ve kendisine herhangi bir ücret ödenmemek üzere  Aşağı Dudulu Necip Fazıl Mah.Aysun Sok.No:14 D:3 adresinde mukim 36676555452 T.C.Kimlik No'lu SMMM Ali Hastürk,Genel Kurul onayına sunuldu ve uygunluğu ittifakla kabul edildi.
MADDE 8 : Genel Müdür'ün istifası ile boşalan göreve ilişkin yeni atamanın Yönetim Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucu seçileceği Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
MADDE 9 : Yönetim Kurulu tarafından 1 yıl süre ile bağımsız dış denetim için seçilen Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.,Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik uyarınca Genel Kurul'un onayına sunuldu ve uygunluğuna ittifakla karar verildi.
MADDE 10 : Şirket Esas Sözleşmesinin Madde 14.( Yönetim Kurulu ve Görev Süresi ),Madde 17.( Özellik Arz eden Kararlar ),Madde 31.( İlanlar ),maddelerinin tadillerinin görüşülmesi neticesinde ; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.03.2012 tarih ve 2759 sayılı izin yazısı ve Sanayi Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 23.03.2012 tarih ve 2156 sayılı izin yazısı doğrultusunda maddelerin ekte yer alan şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.  
MADDE 11 : Şirket Esas Sözleşmesinin Madde 8.( Sermaye ve Paylar ) maddesinin tadilinin görüşülmesi neticesinde ; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.03.2012 tarih ve 3156 sayılı izin yazısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.03.2012 tarih ve 2394 sayılı izin yazısı doğrultusunda maddesinin ekte yer alan şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
MADDE 12 : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması çerçevesinde şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst düzey yöneticileri için "Ücret Politikası"Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
MADDE 13 : Dilekler bölümünde başka söz alan olmadığından toplantıya komiser tarafından son verildi.


30.03.2012

İstanbul Menkul Kıymetler BorsasıSermaye Piyasası KuruluGayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği
Copyright © 2024, İdealist GYO
« İletişim Bilgileri | Site Haritası »
Tasarım & Yazılım: Birtek Bilişim SistemleriTasarım 
&     
Yazılım